Scholen waar we te gast zijn (geweest)

​Voortgezet onderwijs

 • Piter Jelles Highschool - Leeuwarden

 • Maritieme Academie - Harlingen

 • RSG Simon Vestdijk - Harlingen

 • Stad & Esch - Meppel

 • Eemsdelta College - Appingedam

 • OSG Singelland - Burgum

 • Singelland VHS - Drachten

 • Bornego College - Heerenveen

 • Zernike Colege - Haren

 • Singelland de Venen - Drachten

 • VSO Talryk - Drachten

 • Drenthe College - Meppel

 • Greidanus - Meppel

 • CSG Commenius - Leeuwarden 

 • Linde College - Wolvega

 • Terra College - Wolvega

 • Hogeland College - Warffum

 • RSG Magister Alvius - Sneek

 • Zuyderzee College - Lemmer

 • Borgerman - Koudum

 • Lauwers College - Buitenpost

 • Lauwers College - Grijpskerk

 • Anna Maria van Schurman - Franeker

 • Hondsrug College Brink - Emmen

 • Hondsrug College Marke - Emmen

 • Drenthe College - Assen

 • Nordwin College - Leeuwarden

 • OSG Sevenwolden Vakcollege - Heerenveen

 • De Bolster praktijkschool - Groningen

 • Werenfriudus - Hoorn

 • VSO de Zwaai - Drachten

 • Docking College - Dokkum

 • CSG Liudger - Burgum

 • Singelland - Burgum

 • De Gigant - Apeldoorn (diverse scholen)

 • Bogerman Vakcollege - Sneek

 • Tussenvoorziening Wieder - Winschoten

 • Stellingwerf College - Oosterwolde

 • Staring College - Lochem

 • AOC Oost - Twello

 • Isendoorn College - Warnsveld

 • Bogerman - Wommels

 • Piter Jelles Stedelijk Gymnasium - Leeuwarden

 • Edison College - Apeldoorn

 • Piter Jelles De Dyk - Leeuwarden

 • Bogerman Mavo - Sneek

 • CSG Liudger - Drachten

 • Piter Jelles Impuls - Kollum

 • Het Stedelijk Vakcollege - Zutphen

 • Staring College - Borculo

 • OPDC - Emmen

 • VSO De Atlas - Assen

 • Piter Jelles YnSicht - Leeuwarden

 • Heyerdahlcollege - Groningen

 • Staring College - Lochem

 • Eemsdelta College - Siddeburen

 • Christelijk Gymnasium Beyers Naudé - Leeuwarden

 • Stedelijk Gymnasium - Leeuwarden

 • Stad & Esch - Meppel

 • Maartens College - Haren

 • Zernike College - Haren

 • CSG Ulbe van Houten - Sint AnnaparochieInspec.

 • Boelensschool Schiermonnikoog

 • Nassau College - Assen

 • Marne College - Bolsward

 • CSG Liudger Drachten

 • 't Schylger Jouw - Terschelling

 • RSG Magister Alvinus -  Sneek

 • Vincent van Gogh - Assen

 • Esdal College Emmen

 • RSG Ter Apel - Ter Apel

 • AMS - Franeker

 • Singelland - Franeker

 • CSG Ulbe van Houten - Sint Annaparochie

 • Wolfsbos - Hoogeveen

 • PRO - Emmen

 • Christelijk Gymnasium Beyers Naude - Leeuwarden

​Basisonderwijs

 • CBS De Sprankel - Stiens

 • De Kabas - Franeker

 • OBS Steven - Franeker

 • CBS It Funemint - Wommels

 • CBS Staetlansskoalle - Tzum

 • OBS De Twilling - Stiens

 • SWS Sint Jabic - Sint Jacobiparochie

 • OSBS Het Valkhof - Roden

 • CBS De Noordster - Nij Altoenae

 • OBS de Cingel - Menaam

 • CBS De Reinboge - Hilaard

 • Arjen Roelofsskoalle - Hijum

 • CBS De Fûgelsan - Berltsum

 • OBS Lyts Libben - Berltsum

 • OBS De Weide - Leeuwarden

 • SBO Sudwester - Sneek

 • OBS De Jont - Stiens

 • OBS Oan't Skipperspypke

 

 

 

 

 
 

 • CBS de Wegwijzer - Bellingwolde

 • Koningin Wilhelmina school - Sneek

 • CBS Op 'e Hichte - Scharnegoutum

 • Master Sperkhem - Sneek

 • CBS De Fontein - Ten Boer

 • CBS De Wieken - Ten Post

 • CBS De Grûnslach - Wjelsrijp

 • CBS De Piramiden - Winsum (GR)

 • OBS De 9 Wieken - Winsum (GR)

 • Mr. Dijkstraschool - Esloo

 • Toekan - Oosterwolde

 • CBS De Akker - Oosterwolde

 • OBS Buttinga - Oosterwolde

 • CBS De Mandebrink - Appelscha

 • OBS De Riemsloot - Appelscha

 • Tjongeling - Oldeberkoop

 • In de Kring - Oosterwolde

 • De Trede - Haule

 • De Paadwizer - Waskemeer

 • 't Startblok - Donkerbroek

 • Peggebult - Donkerbroek

 • Twaspan - Haulerwijk

 • Schalmei - Haulerwijk

 • Op de Hoogte - Burum

 • 't Oegh - Munnekezijl

 • De Wegwijzer - Kollumerpomp

 • CBS Foeke Sjoerds Skoalle - Oosternijkerk

 • CBS De Rank - Metslawier

 • CBS De Griffel - Lioessens

 • CBS De Eker -Anjum

 • Koningin Julianaschool - Kollum 

 • De Bining - Westergeest

 • De Tarissing- Oudwoude

 • Professor Casimirschool  - Kollum

 • Prins Bernhardschool - Kollum

 • Katholieke Jenaplanschool Sint Bonifatius - Dokkum

 • CBS de Regenboog - Dokkum

 • De Stapstien - Kollumerzwaag

 • De Wingerd - Damwoude

 • CBS Bernewird - Bornwird

 • CBS Groen van Prinsterer - Dokkum

 • CBS By de Boarne - Niawier

 • IBS It Pomplebled - De Westereen

 • CBS De Bouwstien - De Westereen

 • CBS De Frissel - Veenwouden

 • OBS Theun de Vriesskoalle - Veenwouden

 • CBS De Fontein - Damwoude

 • CBS de Wel- Broeksterwoude

 • CBS De Wynroas - Walterwoude

 • CBS De Bron - Damwoude

 • Christelijke school voor speciaal basisonderwijs De Twine - Dokkum

 • Ploos van Amstelskoalle - Holwerd

 • OBS De Tsjelke - Holwerd

 • CBS de Tarissing - Rinsumageest

 • OBS Dr. J. Botkeskoalle - Damwoude

 • CBS De Wizebeam - Minnertsga

 • CBS De Noordster - Nij Altoenae

 • CBS De Fuglesang - Berlikum

 • CBS De Grûnslach - Wjelsryp

 • CBS Eben Haezer - Menaam

 • It Anker - Dronryp

 • OBS De Steven - Franeker

 • CBS De Slotschool - Sint Annaparochie

 • CBS Staetlânsskoalle - Tzum

 • OBS Lyts Libben - Bertslum